Magdalena Mróz

Magister  pielęgniarstwa, specjalista ds. leczenia ran, podolog oraz edukator w cukrzycy.

Ukończyła studia pielęgniarskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Napisała dwie prace dyplomowe o tematyce cukrzycy i jej powikłaniu, jakim jest zespół stopy cukrzycowej. Magdalena Mróz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

W Krakowie pracowała jako instrumentariuszka na bloku operacyjnym,a następnie w poradni chirurgicznej. Obecnie prowadzi w Rzeszowie poradnię leczenia ran przewlekłych i zespołu stopy cukrzycowej oraz edukację diabetologiczną dla pacjentów z cukrzycą. Codziennie zajmuje się specjalistycznym leczeniem ran. Na swoim koncie ma setki wyleczonych ran przewlekłych, które wcześniej nie poddawały się procesom gojenia. Dzięki wypracowanym metodom, uratowała dziesiątki kończyn dolnych od amputacji.

Aktywny działacz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, w którym zajmuje stanowisko Vice Prezesa Koła Nr 1 w Rzeszowie. Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Osób z Ranami Przewlekłymi. Prowadzi liczne szkolenia i wykłady dla pacjentów oraz personelu medycznego.